Total Pageviews

Thursday, August 24, 2017

තෝසේ, උලුදුවඩේ, පරිප්පු වඩේ, අලබොන්ඩා, සාම්බාර් සහ චට්නි/  South Indian food
එළවලු තෙම්පරාදු මිශ්‍ර තෝසෙ -


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය-
 • උලුදු පිටි කෝ.1
 • හාල් පිටි කෝ.1/2
 • පාන් පිටි කෝ.1/2
 • බී ලූනු ගෙඩියක්
 • අමු මිරිස් කරල් 3-4
 • සුදු ලූනුබික් 5-6
 • රස අනුව ලුනු
 • උලු හාල් හැන්දක්
 • අබ තේ හැදි 1
 • කරපිංච ටිකක්
 • කැරට්, බෝංචි, ගෝවා, ලූනු, අමු මිරිස් හීනියට කපාගන්න
 • බිත්තර 1 (කැමති නම් පමණක්)
සාදන ක්‍රමය - 

උදු පිටි,හාල් පිටි,පාන් පිටි සියල්ල වතුර ස්වල්පයක් දමා අනාගන්න.පිටි මිශ්‍රණය පැය 6ක් පමණ පිපෙන්න තබා ගන්න.

පිපුනු මිශ්‍රණය ගෙන අවශ්‍යනම් වතුර ස්වල්පයක් මිශ්‍ර කර, දියාරු මිශ්‍රණයක් හදාගන්න.ලුනු ස්වල්පයක්ද එක් කරගන්න. කැමති නම් පොල්කිරි එකතු කරන්නත් පුලුවන්.

දැන් භාජනයක් ලිප තබා තෙල් ටිකක් රත් කරගෙන අබ ටික දාල පුපුරනකොට උලුහාල් සුදුරු,මිරිස්,ලූනු,සුදු ලූනු හා කරපිංච සහ එළවලු දමා තෙම්පරාදු කරගෙන පිටි මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න. කැමති නම් කහ ස්වල්පයක් සහ බිත්තර 1 ක් එකතු කරන්න.

ඉන්පසු මිශ්‍රණය විනාඩි 5 ක් විතර වහල තියල තෝසෙ හදන්න ගන්න. පෑන් එක ලිප තබා තෙල් තවරා පිටි මිශ්‍රණයෙන් ස්වල්පයක් දමා තුනීවට කරකවා තෝසෙ එක උයා ගන්න.


පරිප්පු වඩේ


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය -
 • කඩල පරිප්පු 250 g
 • උඹලකඩ කෑලි ටිකක් ටිකක්
 • කඩල පිටි මේස හැදි 2
 • හීනියට කපාගත් බී ලූනු ගෙඩි 1 සහ කරපිංච ටිකක්
 • රස අනුව ලුනු
 • බේ/ සෝඩා තේ හැදි 1/2
සාදන ක්‍රමය -


පරිප්පු පැයක් විතර පොගන්න තියල වතුර බේරල කෑලි හිටින විදියට ග්‍රයින්ඩ් කරන්න. 


මේකට ලූනු, බේකිංසෝඩ, කරපිංච, කඩල පිටි සහ ලුනු එකතු කර හොදින් කලවම් කරල පැය ½ ක් වහල පැත්තකින් තියන්න.


වඩේ බදින්න තෙල් රත් කරන වෙලාවට උඹලකඩ දාල කලවම් කරන්න. දැන් තමන් කැමති හැඩයකට හදල ගැඹුරු තෙලේ බදින්න. 

තෙල් මදගින්දරේ තිබිය යුතුයි.
 අලබොන්ඩා සාදන ක්‍රමය - 


වළදක් ලිපේ තියල තෙල් ටිකක් දාල රත්වෙනකොට අබ සහ සූදුරු දාන්න. එය පිපිරෙන විට තලාගත් සුදුලූනු සහ හීනියට කපාගත් බීලූනු බැදෙන්න දාන්න. 

බාගෙට බැදුනු පසුව තම්බාගත් අල සහ ග්‍රීන්පීස් දාන්න. ගරම් මසාලා, කෑලිමිරිස්, ගම්මිරිස්, කහ සහ රස අනුව ලුනු දාල කලවම් කරන්න. 

අල මිශ්‍රණය වියළියට තිබිය යුතුයි. 

අන්තිමට කො/මල්ලිකොල සහ දෙහි යුෂ දාල කලවම් කර ලිපෙන් බාල නිවෙන්න තියන්න.


පිටකවරය සදහා,

කඩලපිටි 100g, හාල්පිටි 50g, කහ, සූදුරු සහ ලුනු යන්තම් දාල වතුර ටික ටික එකතු කරමින් ගනකම් බැටර් එකක් හදාගන්න.

විනාඩි 15 ක් විතර වහල තියන්න. (කඩලපිටි සහ හාල්පිටි 2:1 අනුපාතයට ගන්න)

නිවාගත් අල මිශ්‍රණය ලොකු බෝල හදල කඩලපිටි බැටර් එකේ හොදින් දවටා ගැඹුරු තෙලේ බදින්න.


උලුදු වඩේසාදන ක්‍රමය -

පැය 6 ක් පමණ පොගවා ගත් උලුදු ඇට කෝප්ප 1 කට වතුර මේස හැදි 1ක් දාල ග්‍රයින්ඩ් කරන්න. 

හීනියට කපාගත්ත ලූනු, කරපිංච, අමු මිරිස් සහ රස අනුව ලුනු ටිකක් දාල කලවම් කරල නැවත පැය 2 ක් විතර පිපෙන්න තියන්න. 

අත් දෙකේ තෙල් ටිකක් ගාගෙන පිපුණු වඩේ මිශ්‍රණයෙන් මේස හැදි 2ක පමණ ප්‍රමාණයක් අරගෙන බෝලයක් හදල මැදින් වලක් හදල රත්වූ ගැඹුරු තෙලට දාල රන්වන් පාට වෙනකන් දෙපැත්ත හරවමින් බදින්න. 

තෙල් මද රශ්නෙන් තියාගෙන බදින්න.සාම්බාර්
කඩල පරිප්පු මේස හැදි 2 කට තෙල් මේස හැදි 1 ක්, කහ සහ ලුනු ටිකක් දාල වතුර කෝපප 2 ක් දාල ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ තම්බගන්න.

ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ විස්ල් 1 ක් ගියාම ලිප නිවල වි.10 ක් විතර තියල අරින්න. 

දැන් වට්ටක්කා, මුරුංග, වම්බටු, පිපිඤ්ඤ, (තමන් කැමති එළවලු වර්ගයක් යොදන්න) සමාන ප්‍රමාණවලින් අරගෙන පොඩියට කපල තමබගත්ත කඩල පරිප්පු එකට මිශ්‍ර කරන්න. දැන් සාම්බාර් මසාලා , සියඹලා ඉස්ම මේස හැදි 1, හකුරු මේස හැදි 1ක් සහ රස අනුව ලුනු දාල තවත් වතුර කෝප්ප 1 ක් එකතු කරල ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ විස්ල් 2 ක් යනකන් තියල ලිප නිවන්න. 

දැන් වෙන භාජනයකට තෙල් ටිකක් ලිපේ තියල තලාගත් සුදු ලූනු, අබ, කරපිංච කොල 3-4 ක් වේලිච්ච මිරිස් කරල් 3 ක් විතර දෙකට කඩල රත් වෙච්ච තෙල් එකට දාල තෙම්පරාදු කරල කලින් හදාගත්ත සාම්බාර් එකට දාල මිශ්‍ර කරන්න.  

ප්‍රෙෂර් කුකර් එකක් නොමැති නම් සාමාන්‍ය විදියට ගැඹුරු භාජනයක පරිප්පු සහ එළවලුවලට අවශ්‍ය පමණ වතුර දාල තම්බගන්න. චිලි ටොමැටෝ චට්නි 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය -
 • වියලි මිරිස් කරල් 6-7 ක්
 • කජුඇට 5 ක් පමණ
 • ලුනු, ගම්මිරිස් දෙහි ගෙඩියකට යුෂ 
 • හොදින් ඉදුනු ලොකු තක්කාලි ගෙඩි 3ක් 
 • පොල් මේස හැදි 2 ක් 
සාදන ක්‍රමය -

ඉහත සියල්ල එකට දාල ග්‍රයින්ඩ් කරන්න.


2 comments: